היחוס לתת האדם, החירות הפרשנית, האמנותית וזו של האנשים שהאמינו בני האדם

ידעתי שספר ויקרא יגיע ויאתגר אותי והנה צדקה עשה עמי הקב"ה שזימן לנו את פסח לגאול אותי מהעיסוק בקורבנות. כמובן שאין דבר הרחוק מחירות מההכנות המסורתיות לפסח – עבדות זו, […]

קרא מאמר ←